Политика за поверителност

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1. Тази политика се прилага за уебсайта, работещ под URL адреса: www.menadabulgaria.com
2. Операторът на уебсайта и администраторът на лични данни е: Балкански инвестиционен център "Менада" Król-Krajewska, Krajewski Sp.J., ul. Osiedle Piastowskie 6A / 4, 62-200 Gniezno, оперираща в България под името Балкански Инвестиционен Център "Менада" Крул-Крайевска, Крайевски СД, ул. Гр. 5, ап.2
3. Адресът за контакт на електронната поща на оператора е info@menadabulgaria.com.
4. Операторът е Администратор на вашите лични данни във връзка с данните, предоставени доброволно на Уебсайта.
5. Уебсайтът използва лични данни за следните цели:
 Пускане на бюлетина
Работа със система за коментари
Handling Обработка на заявки чрез формата
 Изпълнение на поръчани услуги
 Събиране на дългове
 Представяне на офертата или информацията
6. Уебсайтът изпълнява функциите за получаване на информация за потребителите и тяхното поведение по следния начин:
 чрез доброволно въведени данни във формуляри, които се въвеждат в системите на Оператора.
 Чрез запазване на файлове с бисквитки в крайни устройства (така наречените „бисквитки“).

II. ИЗБРАНИ МЕТОДИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ОПЕРАТОРА
1. Местата за влизане и въвеждане на лични данни са защитени в предавателния слой (Нека сертификата за шифроване). Благодарение на това личните данни и данните за вход, въведени на уебсайта, са кодирани на компютъра на потребителя и могат да се четат само на целевия сървър.
2. Личните данни, съхранявани в базата данни, са кодирани по такъв начин, че само ключът на Оператора може да ги прочете. Благодарение на това данните са защитени в случай, че базата данни е открадната от сървъра.
3. Важен елемент на защитата на данните е редовното актуализиране на целия софтуер, използван от Оператора за обработка на лични данни, което по-специално означава редовни актуализации на програмните компоненти.

III. HOSTING
1. Уебсайтът се хоства (технически се поддържа) на сървъра на оператора: OVH

IV. ВАШИТЕ ПРАВА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДАННИ
1. В някои ситуации Администраторът има право да прехвърля вашите лични данни на други получатели, ако е необходимо да изпълни сключения с вас договор или да изпълни задълженията на Администратора. Това се отнася за такива групи получатели:
а) адвокатски кантори и събирачи на дългове
б) оператори на плащания
в) оторизирани служители и сътрудници, които използват данните, за да постигнат целта на сайта
2. Вашите лични данни, обработвани от Администратора за не повече от необходимото за извършване на свързани дейности, посочени в отделни разпоредби (например за счетоводството). По отношение на маркетинговите данни, данните няма да бъдат обработвани повече от 3 години.
3. Имате право да поискате от Администратора:
а) достъп до лични данни, касаещи вас,
б) поправете ги,
в) отстраняване,
г) ограничения за обработка,
д) и преносимост на данните.
4. Имате право да възразите срещу обработването, посочено в точка 3в) от настоящата глава, относно обработването на лични данни с цел упражняване на законни интереси, преследвани от Администратора, включително профилиране, но правото на възражение не може да бъде упражнено, ако са валидни законни основания за обработване, преобладаващи интереси, права и свободи, по-специално определяне, разследване или защита на исканията.
5. Действията на администратора могат да бъдат предмет на жалба до председателя на Службата за защита на личните данни, ул. Ставки 2, 00-193 Варшава.
6. Предоставянето на лични данни е доброволно, но необходимо за работа с Уебсайта.
7. Във връзка с вас могат да се предприемат действия, включващи автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, за предоставяне на услуги по сключения договор и за директен маркетинг от Администратора.
8. Личните данни не се прехвърлят от трети страни по смисъла на разпоредбите за защита на личните данни. Това означава, че не ги изпращаме извън Европейския съюз.

V. ИНФОРМАЦИЯ В ФОРМИ
1. Уебсайтът събира информация, предоставена доброволно от потребителя, включително лични данни, ако те са предоставени.
2. Уебсайтът може да запазва информация за параметрите на връзката (време, IP адрес).
3. Уебсайтът в някои случаи може да запише информация, улесняваща свързването на данни във формуляра с имейл адреса на потребителя, попълващ формуляра. В този случай имейл адресът на потребителя се появява в URL адреса на страницата, съдържаща формата.
4. Предоставените във формуляра данни се обработват за целите, произтичащи от функцията на конкретна форма, например за обработка на заявката за услуга или бизнес контакт, регистрация на услуги и др. Всеки път, когато контекстът и описанието на формуляра ясно указват за какво се използва.

VI. ЛЕГЛИ НА АДМИНИСТРАТОРА
1. Информацията за поведението на потребителя в уебсайта може да подлежи на влизане. Тези данни се използват за администриране на сайта.

VII. ВАЖНИ ТЕХНИКИ НА МАРКЕТИНГ
1. Операторът използва техники за ремаркетинг, които позволяват съвпадение на рекламни съобщения с поведението на потребителя в сайта, което може да създаде илюзията, че личните данни на потребителя се използват за проследяването му, но на практика никакви лични данни от Оператора не се прехвърлят на рекламните оператори. Технологичното условие за такива дейности е бисквитките.
2. Операторът прилага решение, което автоматизира работата на Уебсайта по отношение на потребителите, например, което може да изпрати имейл до потребителя след посещение на конкретна подстраница, при условие че се е съгласил да получи търговска кореспонденция от Оператора.

VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУЧЕТА
1. Уебсайтът използва бисквитки.
2. Файловете за бисквитки (т. Нар. „Бисквитки“) са ИТ данни, по-специално текстови файлове, които се съхраняват на крайното устройство на Потребителя на уебсайта и са предназначени за използване на страниците на Уебсайта. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, от който произхождат, времето им за съхранение на крайното устройство и уникален номер.
3. Субектът, който поставя бисквитките на крайното устройство на Потребителя на уебсайта и осъществява достъп до тях, е операторът на Уебсайта.
4. Бисквитките се използват за следните цели:
а) поддържане на сесията на Потребителя на уебсайта (след влизане в системата), благодарение на което потребителят не трябва да въвежда отново данните за вход и парола на всяка подстраница на Уебсайта;
б) постигане на целите, посочени по-горе в „Важни маркетингови техники“;
5. Уебсайтът използва два основни типа бисквитки: „бисквитки“ сесия и „постоянни“ бисквитки. Сесийните бисквитки са временни файлове, които се съхраняват на крайното устройство на Потребителя до излизане, излизане от уебсайта или изключване на софтуера (уеб браузър). Постоянните бисквитки се съхраняват на крайното устройство на Потребителя за времето, посочено в параметрите на бисквитките или докато не бъдат изтрити от Потребителя.
6. Софтуер за сърфиране в уебсайтове (уеб браузър) обикновено по подразбиране позволява съхраняване на бисквитки на крайното устройство на Потребителя. Потребителите на уебсайтове могат да променят настройките в тази област. Уеб браузърът ви позволява да изтривате бисквитки. Възможно е също автоматично блокиране на бисквитките. Подробна информация по този въпрос е предоставена в помощта или документацията на уеб браузъра.
7. Ограниченията в използването на бисквитки могат да засегнат някои от функциите, достъпни на уебсайта.
8. Бисквитките, поставени на крайното устройство на Потребителя на уебсайта, могат да се използват и от организации, които си сътрудничат с оператора на уебсайта, по-специално: Google (Google Inc. със седалище в САЩ), Facebook (Facebook Inc. със седалище в САЩ), Instagram (Instagram Inc. със седалище в САЩ).

IX. УПРАВЛЯВАНЕ НА КУЧЕТА - КАК ДА ИЗРАЗЯВАМЕ И ОТМЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ В ПРАКТИКА?
1. Ако не искате да получавате бисквитки, можете да промените настройките на браузъра си. Запазваме, че деактивирането на бисквитки, необходими за процесите на удостоверяване, сигурността, поддържането на потребителски предпочитания, може да затрудни, а в екстремни случаи може да попречи на използването на уебсайтове
2. За да управлявате настройките на бисквитките, изберете уеб браузъра, който използвате, от списъка по-долу и следвайте инструкциите:

a) Edge  
b) Internet Explorer
c) Chrome
d) Safari
e) Firefox
f) Opera
3. Мобилни устройства:
a) Android
b) Safari (iOS)
c) Windows Phone
4. Потребителите, които след като се запознаят с информацията, налична на уебсайта, не желаят бисквитките да остават запазени в уеб браузъра на устройството, трябва да ги изтрият от своя браузър след приключване на посещение на уебсайта.

Този сайт използва бисквитки, за да предоставя услуги на най-високо ниво. Ако не сте съгласни да съхранявате бисквитки на вашето устройство, коригирайте настройките на браузъра си.
ОК